ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
ศูนย์ วิทยาเขตอุเทนถวาย
   000  
นอกสถานที่
   0001  
อาคารโรงงานไม้
   0002  
ตึก กศส
   0003
ตึกไม้ อาคารนวัตกรรม
   0004  
ห้องแล็บ
   0005  
อาคาร กศส.
   2000
อาคาร2
   3000  
อาคาร3
   4000  
อาคาร4
   7000  
อาคาร7
   sbc  
   xxxx  
ศูนย์ ฝากเรียน
   c2  
xx
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      02-2527029 ต่อ 16 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.167.202.184:19/10/2560 12:14:35