ประกาศ!!!
ขอให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนเข้าใช้งานเว็บไซต์ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์กลางของมหาวิทยาลัยที่
http://regis.rmutto.ac.th
และขอเปลี่ยนยูสเซอร์ของคณาจารย์วิทยาเขตอุเทนถวาย โดยเพิ่มคำว่า uthen หน้าชื่อยูสเซอร์เดิมของบุคลากรทุกคน
ติดต่อสอบถามข้อมูล ได้ที่เบอร์ 0637271311, 02-2527029 , 02-2522736
ต่อ 57 วิชาการ ,ต่อ 16 ทะเบียน ,ต่อ 18 การเงิน,ต่อ 63 กิจการนักศึกษา
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      02-2527029 ต่อ 16 ในเวลาราชการ

    
    - We advise you to use the browser is Internet Explorer Version 5.0 up for the proper result.
      and the broad of Screen Area is 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.167.202.184:19/10/2560 12:13:50