ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลการยืนยันสิทธิ์
ปีการศึกษา2556  / 1 2 3 
รหัสผู้สมัคร *
เลขบัตรประชาชน *
  

คำแนะนำ
1. กรอกรหัสผู้สมัคร 12 หลัก เช่น 5913050001-7
**** ในกรณีที่สมัครผ่านเว็บ รหัสผู้สมัครจะเป็น 59110100012 ให้เติม "-" หน้าตัวเลขตัวสุดท้าย จะได้เป็น 5911010001-2 ****
2. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1100100000111
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      02-2527029 ต่อ 16 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.161.44.176:30/4/2560 8:05:42